Uit : Algemeen Dagblad dd. 13 juli 2000

Uit : Wegener Dagbladen dd. 13 juli 2000