Verslag uit de Cape Argus dd. 15 maart 2004 Online story