Het orakel van Delphi.
Een goede prestatie komt tot stand op basis van de juiste balans van spanning en ontspanning. U zult misschien denken : wat is dit voor wijsheid? Welnu, dat leg ik u in deze column uit. Het betreft een typische ORAKEL uitspraak. Een geheimzinnig zinnetje, dat op zich veel zegt, maar tegelijk ook niks zeggend is. Het kan net zo goed onzin zijn als wijsheid pur sang.
In de goede oude tijd, aan het begin van de Spelen, ik heb het hier over de Olympische en Paralympische Spelen, van nu af kortweg de Spelen genoemd, was het een goede traditie voor de athleten om een orakel te raadplegen. In die tijd waren er vele orakels, ieder dorp had er 1 of meerdere.
Het orakel was meer dan waarzeggerij of voorspelkunde, hoewel zij die functie ook hadden. Men ging naar het orakel om problemen op te lossen. Om vragen te stellen, om aan zingeving te doen. Om in de toekomst te kunnen kijken. Zodoende ontwikkelden de orakels voorspelkwaliteiten.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat er grote statusverschillen ontstonden tussen de verschillende orakels. Gebaseerd op de juistheid van de uitspraken van het betreffende orakel. Een goed orakel neemt de tijd, schuwt samenwerking met filosofen, boeren en voor die tijd zeer belangrijk: goden niet.
Het bekendste orakel is wel dat van Delphi, een stadje ongeveer 40 km van Athene, nog net op dagloop-afstand dus. Liggend op 'de navel' der aarde en daarom had het een bijzondere betekenis in het Griekse wereldbeeld. Dit Orakel heeft zich meer dan 2500 jaar slapende gehouden en is sinds vandaag weer actief. Vanmorgen ontvingen wetenschappers en wielrenners plotseling geluiden uit de contreien en wat blijkt: het Orakel van Delphi houdt zich nu bezig met wielrennen. Het heeft al zijn slaap gebruikt om deze om te zetten in een ongekende hoeveelheid wieler energie. Het ORAKEL van Delphi is bekeerd tot het Cyclisme! Van af heden zal het om de twee a drie weken zijn mening geven over de kansen van Nederland op de Paralympische Spelen.
Het orakel is voornemens u kennis te laten maken met : een vleugje Griekse cultuur, wielerheroiek, trainingsschemaas, aangepast sporten, revalidatie instellingen en revalidatietrucjes, kortom, het wil u laten zien hoe rijk de paralympische beweging is aan sportieve ervaring en wie weet zou kunnen zijn, wanneer we de activiteiten op de juiste manier benaderen. Om de orakels is veel strijd geweest, vandaar dat zij nu gelouterd naar voren komen. Ik citeer maar even: De God Apollo schoot met zijn pijlen een Python neer, liet zich van deze moord zuiveren in Thessalie en installeerde in Delphi een hem toegeweide priesteres, de Pythia. Sindsdien was Delphi het belangrijkste heiligdom van Apollo.
Apollo moest dit heiligdom nog verdedigen tegen Herakles, die uit woede over een niet te ontraadselen antwoord zich meester wilde maken van de heilige drievoet om elders een nieuw orakel te vestigen. Zeus zelf scheidde het vechtende paar door een bliksemschicht!! Uitspraken van orakels kunnen dus wel degelijk grote gevolgen hebben. Volgende keer in de column Het Orakel van Delphi neem ik u mee naar de revalidatiesport aan de hand van de lotgevallen van .......... Laurent Jalabert!