Project tandemfietsen in Sloten van start!

De Amsterdamse Baanwielerschool is in de loop van dit baanseizoen gestart met een trainingsuur voor baanfietsers met een visuele handicap (blind of slechtziend).
Het idee hiervoor was reeds vorig jaar ontstaan toen één van de trainers van de baanwielerschool, Lars van der Moolen, ter ore kwam dat de KNWU in het bezit zou zijn van een aantal (oude) baantandems. Dit bleek overigens maar ten dele waar te zijn: na een lange en zeer verrassende zoektocht van meer dan driekwart jaar kwam er uiteindelijk nog één tandem te voorschijn, die ook nog een behoorlijke opknapbeurt nodig had.

In de tussentijd leek het Lars van der Moolen verstandig om naast de zoektocht naar de vermeende baantandems het ook over een andere boeg te gooien door diverse fondsen aan te schrijven die projecten ter bevordering van integratie van sporters met een beperking binnen de reguliere takken van sport financieel ondersteunen.

Zo werden onder andere de volgende fondsen aangeschreven: het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten (NFSG), de Johan Cruyff Foundation en het Schipholfonds. Van de eerste twee organisaties zijn reeds behoorlijke bijdragen ontvangen om de aanschaf van meerdere baantandems, zowel voor jeugdigen als volwassenen, en het onderhoud ervan te kunnen realiseren. De aanvraag bij het laatste fonds is nog in behandeling.

Ook de gemeente Amsterdam bleek geïnteresseerd in dit project. Harry Visser, consulent aangepast sporten van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, heeft inmiddels een bijdrage toegezegd, waarmee de huur van de baan kan worden betaald.

Toen langzamerhand de randvoorwaarden waren gerealiseerd, werd het tijd om aan de slag te gaan met de bemensing! Al voor de Paralympics had Lars van der Moolen contact opgenomen met ‘Mister Tandem’ Jan Mulder, die, zoals bekend, in Athene zijn topsportcarriëre op de baan afsloot met een zilveren medaille. Jan Mulder was onmiddellijk enthousiast over het idee, omdat hij van mening was dat op deze wijze het tandemfietsen zowel in de breedte als aan de top structureel van de grond zou kunnen komen.

Na de Paralympics werden verdere afspraken gemaakt en reeds dit najaar konden de eerste proeftrainingen van start gaan, waarbij o.a. ook Richard Bonhof, huidig Nederlands kampioen aanwezig was. Bovendien bleken diverse baanfietsers, die trainen bij de Amsterdamse Baanwielerschool, zeer gemotiveerd te zijn om als piloot op de tandem te fietsen.

Het kan niet anders worden gezegd: de eerste trainingsritten waren meteen veelbelovend, hetgeen toeschouwers aan de kant direct enthousiast maakte en wat zich ook nog uitte in extra sponsoring. Zo gaf Jan van Veen, eigenaar van het gelijknamige elektrotechnisch aannemersbedrijf uit Naaldwijk aan, nog een tandem te willen sponsoren.

De fietsen worden overigens geleverd door een ander enthousiast lid van het bestuur van de Amsterdamse Baanwielerschool, te weten Wim van der Kaay van RIH-Sport-Amsterdam, specialist in het bouwen van o.a. baanfietsen.

Inmiddels hebben zich al meer geïnteresseerde wielrenners met een visuele handicap aangemeld in diverse leeftijdscategorieën en ook de eerste vrouw is al in actie gekomen op de tandem!! Verder zal getracht worden contacten te leggen met specifieke (sport)organisaties en scholen in de regio van Amsterdam om met name jeugdigen met een visuele handicap te laten deelnemen aan dit project.

Kortom, ondanks een moeizame start en diverse ‘sur places’ zit het project nu echt in de volle versnelling. Het is nu zaak de vaart erin te houden. Als het aan Lars van der Moolen, de Amsterdamse Baanwielerschool en alle andere betrokkenen ligt, gaat dit zeker gebeuren.

In 2005 staan immers de Europese Kampioenschappen in Alkmaar op het programma en het zou uiteraard een mooi doel zijn als dit project van de Amsterdamse Baanwielerschool (succesvolle) deelname hieraan van wielrenners met een visuele handicap mede mogelijk zou kunnen maken. Het zou tevens een mooi opstapje zijn naar de Paralympics in Peking 2008, waar Nederland toch aan zijn stand verplicht is om na het tijdperk ‘Jan Mulder’ voor waardige opvolgers op de tandem te zorgen.

Belangstellenden die een keer een training willen bijwonen, zijn uiteraard van harte welkom in Sloten: de trainingen vinden komend seizoen vanaf september plaats op de vrijdagmiddag van 16.00 tot 18.30 uur. Wielrenners die aan een training willen deelnemen kunnen contact opnemen met Jan Mulder, aandachtsfunctionaris tandemwielrennen KNWU (e-mailadres: mistertandem.janmulder@planet.nl)