De Mantak Tao,

Hallo beste tandemers,

Het NK tandem kan in zijn finale dit jaar wel eens net zo spannend en onvoorspelbaar worden als de Tour. Sinds het Orakel van Delphi
in diepe rust gesukkeld is (het griekse nog slechts in de vorm van een olijfje tot ons komt) heb ik mijn heil gezocht bij andere
orakel wijsheden en het zal jullie niet verbazen dat de boeken van 'de grote Mantak' daarbij een doorslaggevende rol spelen.

Al sinds het jaar 4000 voor Christus orakelen de Chinezen. De eerste wijsheden werden opgetekend door de filosoof Confucius
die een hoofdrol speelde in de Chinese wijsbegeerte. De leer van de
I Tjing en Tai Chi stamt mede van hem als grondlegger daarvan.

Toevallig hoorde ik vanmorgen een stem op de radio die last had van: synchronoia, een combinatie van paranoia (wanen) en synchroniciteit, het gevoel dat dingen niet op een logische maar op een vreemde manier samenhangen. Volgens hem gingen de Chinezen om 'dit vreemde' te pakken te krijgen te rade bij de I Tjing filosofie, het combineren van oneigenlijke en strijdige tegenpolen. Met de bedoeling NEW BALANCE tot stand te brengen.

Laat ik voorop stellen, ik ben nog maar kort bezig met de Tao, de chineze medicijnmannen, de voorspellingen zijn nog niet 100 procent. Toch heb nu al wat van deze leer in de wielergelanceerd. Eerste 'proefpersoon' (volgens haarzelf voorlopig, het stuitte namelijk op de nodige weerstanden, volgens mij namelijk niet want Hanka is nog steeds het beste voorbeeld van goed werkende Tao) was MTB wereldkampioene Hanka Kupfernagel.

Hanka, duidelijk verkerend in de lastige beslissingsfase van de topsporter met alle spanningen en onzekerheden die daarbij horen zou naar mijn idee grote winst kunnen boeken bij een 'open mind' voor Tai Chi en Tao. Dit om een grotere ontspanning dan normaal te kunnen bereiken. In een weiland bij Zeddam werd haar de allereerste Tai chi wijsheid voorgelegd. Ze had er duidelijk moeite mee, hetgeen resulteerde in een 2e plaats ipv de fel begeerde wereldtitel. Iets meer openheid had wellicht die titel opgeleverd.

Dan nu de Orakels voor het NK op Chineze basis.
Het zal een spannende strijd worden tussen Polderman Stelleman
Bonhof en Lukassen en nieuwkomer Wientjes. En wat te denken van de 2 andere grote surprice Bikes uit de regio arnhem , Bouter van Welzen en de combinatie Vonk-Vonk (Hans en Gijs Vonk) die samen met het duo Droop-Wientjes als 6 koppige formatie van Dienst Stadsbeheer de koers kleur gaan geven. Deze laatste is typisch iemand die iedereen over het hoofd heeft gezien, maar de pas 20 jarige Wientjes zal voor spectakel gaan zorgen, aldus deze voorspelling op Chineze grondslag. Goeken zal niet in Nederland rijden Bonhof wel. Ook dat voorspelt het orakel.

Alle renners doen er volgens de oude Chineze wijsheid goed aan
de voeten warm en het hoofd koel te houden. Het gaat tenslotte om
het (bloeds)circulatie-principe, de Kreislauf zoals de duitsers dat mooi kunnen zeggen.

Ik wens jullie een sportief en suksesvol NK!

De Mantak Tao