Tandemdag Visio Het Loo-erf
13 september 2007

Onlangs was ik als chauffeur van de bezemwagen betrokken bij een sportstimuleringsactiviteit. Een woord dat je soms tegen komt op het scrabblebord of op het bordje van subsidieverstrekkers, zelden in de praktijk. Maar wel op 13 september jl. dus.
De activiteit ging uit van revalidatiecentrum Visio Het Loo-erf te Apeldoorn en bestond hieruit, dat onder (bege)leiding van “Mister Tandem” Jan Mulder werd getandemd met een aantal visueel gehandicapten. In dit geval ging het om een viertal (een vijfde had zich op het laatste moment afgemeld) visueel gehandicapten (waaronder ook Jan Mulder zelf) die elk met een voorrijder op de tandem een fietstocht ondernamen in het buitengebied van Twello.
Bij deze activiteit gaat het niet alleen om de beweging, ook de sportieve uitdaging wordt gestimuleerd. De voorrijders zijn min of meer geoefende wielrijders (weliswaar op amateurniveau, maar toch!) die de sturing verzorgen. Het tempo wordt voornamelijk aangegeven door de achterzitter. Uiteindelijk is het doel van de activiteit dat de betrokken visueel gehandicapten zich gaan aansluiten bij een plaatselijke of regionale wielervereniging en op die manier langzaam maar zeker integreren in de "normale" wielersport.
Ik zet "normale" met reden tussen aanhalingstekens, omdat tandemen met visueel gehandicapten eenzelfde inspanning vereist van beide sporters als in een normale wielertour of wielerwedstrijd. Wat ik daarbij als extra opmerk, is dat de achterzitters met volle teugen genieten van het buiten zijn en van de prestatie die ze leveren. Het parcours is zo uitgezocht, dat er ook flink tempo gemaakt kan worden.
Mijn rol was het om op afgesproken tussenstops eventuele bijstand te verlenen. Het is een extra zekerheid, die gelukkig niet of nauwelijks gebruikt hoeft te worden.

Spijtig om te zien, dat er voor deze activiteit niet meer mensen zich melden. Ook voor diegenen die niet (meteen) zo hard willen fietsen, is deze vorm van sportief bewegen een goede stap in een (re)integratieproces. De wederzijdse afhankelijkheid tussen valide en mindervalide sporter leidt tot een goede afstemming en die ervaring kan weer goed gebruikt worden als hulpmiddel om een brug te slaan naar al die "valide" activiteiten waar onze maatschappij zoveel geld en zorg in steekt.
Ik mag hopen, dat de fietsactiviteiten van Visio Het Loo-erf in de toekomst groeien en uitbreiden zodat de bezemwagen echt achter een heel peloton kan aantuffen.