NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP TOERFIETSEN 2007

De ETT organiseert in samenwerking met de NTFU het Nederlands Kampioenschap Toerfietsen op zaterdag 25 augustus.

Het NK toerfietsen bestaat uit het rijden van tocht van ongeveer 100 km (minimaal 80 en maximaal 120). De essentie van dit NK Toerfietsen is dat vooraf een gemiddelde snelheid wordt opgegeven die de deelnemende ploeg denkt te gaan rijden en dat het team deze vooraf opgegeven snelheid zo dicht mogelijk probeert te benaderen zonder gebruik van een fietscomputer, horloge etc. Onderweg vinden er vier tijdcontroles plaats waar een te langzame, maar ook een te snelle tijd strafpunten opleveren. De ploeg met de minste strafpunten heeft de zelf opgegeven snelheid het dichts benaderd en mag zich een jaar lang Nederlands Kampioen noemen.

Het NK wordt 2007 georganiseerd door de ETT uit Twello in samenwerking met het district Gelderland van de NTFU. De startlocatie is het nieuwe sportpark Zuiderlaan in Twello. Op deze locatie is ook een middagstop met lunch voor de deelnemers.

De Eerste Twellose Toerclub is in 1981 opgericht en heeft vorig jaar haar 25 jarig jubileum gevierd met tal van activiteiten. De club telt ong. 210. De ETT is een toerclub waar prestatie en gezelligheid hand in hand gaan.
Alle clubs van de NTFU worden aangeschreven. De verwachting is dat er 600 deelnemers zijn.

In deze 2007-versie willen wij (de ETT) voor het eerst een of meerdere tandemploeg(en) laten meedoen met visueel gehandicapte fietsers. We hebben een dergelijke vraag uitgezet bij Visio een organisatie die slechtziende en blinde mensen ondersteund. Ook willen we graag enkele tandems laten deelnemen met rijders met internationale en zelfs Olympische ervaring.
Voordeel voor ons is dat deze ploegen het NK een speciaal karakter geven, aantrekkelijk voor de overige deelnemers, maar ook voor de sponsors omdat we verwachten dat de aandacht van de media (kranten en regionale TV) voor dit NK ermee wordt opgewekt.

We willen de ploegen visueel gehandicapte rijders laten deelnemen op uitnodiging, hetgeen in ieder geval betekent dat wij reiskosten zullen vergoeden en zullen zorgen voor verzorging van een lunch.

Voor meer informatie verwijs ik naar de website van de ETT, www.ett-twello.nl

Groet

Hans Koning
(Lid ETT-bestuur, PR-zaken)